top of page

ระบบโซล่าร์เซลล์ ออนกริด Silver Package 3kW 1 Phase

 

ลดค่าไฟต่อเดือน สูงสุด 1,800 บาท คืนทุนใน 6 - 7 ปี

 

- อินเวอร์เตอร์ "DSC" SUN-3K-G 3,000 วัตต์ 220 โวลท์ 1 เฟส

- Combiner Box และ Power Meter

- แผงโซล่าเซลล์ ชนิดโมโน ฮาร์ฟเซลล์ Tier 1 ขนาด 550 วัตต์

- อุปกรณ์จับยึดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา

- อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า

- ค่าแรงงานติดตั้ง

- ค่าดำเนินการ ขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้า

 

**บริการหลังการขายและการรับประกัน**

-  อินเวอร์เอตร์ "DSC" รับประกัน 5 ปี

-  แผงโซล่าเซลล์ รับประกันคุณภาพแผง 12 ปี ประกันประสิทธิภาพแผง 25 ปี

-  การบริการหลังการขาย 2 ปี ล้างแผงและตรวจเช็คจำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ปี

-  รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี

-  ประกันภัยฟรี 1 ปี 

-  รวมค่าขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดำเนินการภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม

และขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ออนกริด Silver Package 3kW 1 Phase

฿130,000.00ราคา
ภาษี รวม
    bottom of page