logo_gif.gif

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด

   เป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ รับติดตั้งโซล่าร์เซลล์ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานระบบโซล่าร์เซลล์ ติดตั้ง Solar Farm, Solar Floating และอุปกรณ์ Smart home โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม และขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

   เนื่องจาก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว ดังนั้น ระบบที่ติดตั้งจึงต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และดูแลบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เราจึงขออาสา นำทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ไปส่งมอบให้ถึงมือท่าน และอยู่ดูแลให้ท่าน ตลอดอายุการใช้งาน โดยผ่านทาง ประเภทธุรกิจต่างๆ ของเรา 

ขอสนับสนุนให้ทุกครัวเรือน ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง

 

การออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์

การออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบโซล่าร์เซล

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด

เป็นผู้รับเหมา สำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบ

โซล่าร์เซลล์ ทุกประเภท

ให้แก่ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม

โดยดำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้ง และยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

​ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้ว และยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง หรือมีความประสงค์จะยื่นขอเข้าร่วมโครงการขายไฟภาคครัวเรือน
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด พร้อมจะดำเนินการให้ท่าน

​การจัดอบรมหลักสูตรงานระบบโซล่าร์เซลล์

   เพื่อสร้างทีมงานช่างที่มีคุณภาพ ติดตั้งได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและปลอดภัย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด จึงได้เปิดศูนย์อบรมที่เกี่ยวกับงานระบบโซล่าร์เซลล์กระจายอยู่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน เรามีศูนย์อบรม ที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 6 ศูนย์ และกำลังทยอยเปิดให้บริการอีก 3 ศูนย์ ดังนี้

ภาคเหนือ
1. ศูนย์ฝึกอบรม จ.ลำปาง
2. ศูนย์ฝึกอบรม จ.พิจิตร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ภาคกลาง
​1. ศูนย์ฝึกอบรม จ.กรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2. ศูนย์ฝึกอบรม จ.อยุธยา
3. ศูนย์ฝึกอบรม จ.สุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
​1. ศูนย์ฝึกอบรม จ.บุรีรัมย์
4. ศูนย์ฝึกอบรม จ.อุดรธานี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ภาคตะวันออก
1. ศูนย์ฝึกอบรม จ.สระแก้ว

ภาคใต้
1. ศูนย์ฝึกอบรม จ.นครศรีธรรมราช

​การจำหน่ายสินค้า

การจำหน่ายสินค้า.png

ทั้งนี้บุคคลทั่วไป หากประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าต่างๆ สามารถสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ facebook shop และLine OA หรือซื้อผ่านร้านค้าสาขาของเรา ทั่วประเทศ

จำหน่ายสินค้า ให้กับร้านค้าสาขาต่างๆ ของบริษัทในราคาขายส่ง และจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ของบริษัทฯ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด

แพ็กเกจติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์

icon2-01.png

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อป