top of page

คอร์สฝึกอบรม

หลักสูตรพื้นฐานผู้ประกอบการโซล่าร์เซลล์

หลักสูตรฝึกอบรม ช่างโซล่าเซลล์
โดย ☀ พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น ☀

.

.13 - 14 กรกฎาคม 2567
ณ ดีพร้อมพ์ โซล่า เอ็นเนอยี่ จำกัด กรุงเทพฯ
.
เหมาะสำหรับ 
✅ผู้สนใจธุกิจโซล่าเซลล์
✅แอร์โซล่าเซลล์แอร์
✅ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
🔥สอนโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจโซล่าร์เซลล์
ท่านละ 4,900 บาท
.
✅เนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนรู้ในหลักสูตร
🔥พื้นฐานผู้ประกอบการโซล่าร์เซลล์🔥
✅ความรู้พื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์
✅งานระบบโซล่าร์เซลล์ ประเภทต่างๆ
✅การวิเคราะห์โครงการโซล่าร์รููฟท็อป
✅การนำเสนอและจำหน่ายงานโซล่าร์รููฟท็อป
✅การยื่นขออนุญาตระบบโซล่าร์เซลล์
✅ปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์ และ แอร์โซล่าร์เซลล์
✅การนำเสนอและจำหน่ายงาน ปั๊มน้ำโซล่าร์เซลล์
✅การนำเสนอและจำหน่ายงาน แอร์โซล่าร์เซลล์
✅Workshop งานติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์
🔥และเนื้อหาอื่นๆจากวงในธุรกิจโซล่าร์เซลล์
อีกเพียบ!

สนใจติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ : 098-7929888

หรือติดผ่าน Line : @encomsmart (อย่าลืม @ นะครับ)

หลักสูตรฝึกอบรม ช่างโซล่าเซลล์