top of page

ระบบโซลาร์เซลล์แต่ละระบบแตกต่างกันอย่างไร? และควรเลือกใช้ระบบใด?


ระบบ On-Grid, ระบบ On-Grid Hybrid, ระบบ Off-Grid, ระบบ Off-Grid Hybrid และ ระบบ On-Off Grid Hybrid คืออะไร และทำงานต่างกันอย่างไร?


ระบบ ออนกริด On-Grid

ระบบ ออนกริด On-Grid หรือ ระบบ grid-tie solar เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม โดยระบบนี้จะเชื่อมต่อและขนานไฟกับระบบไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านตัวกลางคือ ตัวอินเวอร์เตอร์ ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าที่ผลิตจากจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่สารมารถนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และทำการ synchronize ค่าเฮิร์ท ที่ 50Hz ให้เหมือนกับไฟฟ้าที่มาจากสายส่งและจ่ายเข้ามาให้ระบบไฟบ้านเราร่วมกับไฟจากการไฟฟ้า


ข้อดีของระบบ ออนกริด On-Grid

- สามารถผลิตไฟฟ้าในตอนกลางวันในช่วงที่มีแสง ทำให้ลดค่าไฟช่วง Peak ได้จำนวนมาก เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่ค่าไฟตอนกลางวันหรือช่วง Peak จะแพงกว่าค่าไฟในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วง Off-peak

- มีไฟใช้แน่นอน แม้ช่วงเมฆมากหรือฝนตก เพราะไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าจะไหลเข้ามาเสริมพลังงานจาก solar cell ที่หายไปในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์น้อย

- ถ้าผลิตไฟได้เกินความต้องการใช้ในบ้าน สามารถขายไฟคืนเข้าระบบได้ (ต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า)

- เครื่องจักร/อุปกรณ์ในระบบมีน้อย ทำให้ค่าซ่อมบำรุงต่ำ (เมื่อเทียบกับระบบอื่น)


ข้อด้อยของระบบ ออนกริด On-Grid

- ระบบโซล่าร์เซลจะไม่สามารถผลิตและจ่ายไฟในเวลากลางคืนได้

- ถ้าไฟจากระบบของการไฟฟ้าดับ ระบบไฟฟ้าในบ้านก็จะดับด้วย

- การเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนด และอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดระบบ ออนกริด ไฮบริด On-Grid Hybrid

ระบบ ออนกริด ไฮบริด Hybrid คือ ระบบโซล่าเซลล์ที่ผสมผสานระหว่างระบบ ออนกริด On-Grid และระบบ ออฟกริด Off-Grid โดยแก้ไขข้อด้อยของระบบออนกริดที่ไม่สามารถจ่ายไฟได้ในเวลากลางคืน และต้องหยุดการทำงานขณะที่ไฟฟ้าดับ นั่นคือสามารถทำงานได้ในขณะที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แก้ปัญหาไฟดับไฟตกได้ ด้วยการเก็บพลังงานไฟฟ้าลงแบตเตอร์รี่ Lithium Phosphate โดยระบบไฮบริด มีทั้งแบบระบบไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส


ข้อดีของระบบ ออนกริด ไฮบริด On-Grid Hybrid

- สามารถบริหารแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อให้ระบบใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดได้ เช่น ตอนกลางวันที่เป็นช่วง Peak ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าราคาแพงกว่า เราสามารถตั้งให้ระบบเน้นใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ก่อนใช้ไฟจากการไฟฟ้า เมื่อถึงเวลากลางคืนที่เป็นช่วง Off-Peak หรือช่วงเวลาที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าราคาถูกก็จะปล่อยให้มีการชาร์ตไฟฟ้าให้เต็มในแบตเตอรี่ด้วย เป็นต้น


ข้อด้อยของระบบ ออนกริด ไฮบริด On-Grid Hybrid

- ส่วนประกอบ,อุปกรณ์และ ระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ใช้เงินลงทุนและมีค่าซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น (เมื่อเทียบกับ ระบบ ออนกริด On-Grid)

- ถ้าไฟจากระบบของการไฟฟ้าดับ ระบบไฟฟ้าในบ้านก็จะดับด้วย

- แบตเตอรี่มีราคาสูงและอายุการใช้งานสั้นกว่าแผงโซล่าร์เซลล์หากต้องการลงทุนเพื่อลดค่าไฟจะทำให้เวลาคืนทุนช้าลงระบบ ออฟกริด Off-Grid

ระบบ ออฟกริด Off-Grid คือ ระบบ solar cell ที่ไม่เชื่อมต่อกับเชื่อมต่อและขนานไฟกับระบบจ่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี่ และนำมาใช้งานเมื่อเราเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อดีของระบบ ออฟกริด Off-Grid

- ไม่ยุ่งยากในการขออนุญาต

- สามารถติดตั้งและใช้งานได้แม้ในพื้นที่ที่ระบบไฟของการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง


ข้อด้อยของระบบ ไฮบริด Off-Grid

- แบตเตอรี่มีราคาสูงและอายุการใช้งานสั้นกว่าแผงโซล่าร์เซลล์ทำให้มีต้นทุนในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นระบบ ออฟกริด ไฮบริด Off-Grid Hybrid

ระบบ ออฟกริด ไฮบริด Off-Grid Hybrid คือ ระบบ solar cell ที่เป็นส่วนผสมระหว่างระบบ Off Grid และ On Grid คือ มีการใช้ไฟจากทั้งการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ และไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ ในกรณีที่แผงโซลาร์ผลิตกระแสไฟฟ้ามากเกินกว่าการใช้งาน แบตเตอรี่จะกักเก็บไฟ และสามารถดึงมาใช้ในช่วงเวลากลางคืน

ข้อดีของระบบ ออฟกริด ไฮบริด Off-Grid Hybrid

- ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร เนื่องจากมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า)

- สามารถใช้ไฟได้ในช่วงเวลากลางคืน หรือในยามฉุกเฉิน เช่น ไฟตก ไฟดับเพราะสามารถจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ได้


ข้อด้อยของระบบ ออฟกริด ไฮบริด Off-Grid Hybrid

- ส่วนประกอบ,อุปกรณ์และ ระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ใช้เงินลงทุนและมีค่าซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น (เมื่อเทียบกับ ระบบ ออนกริด On-Grid)

- แบตเตอรี่มีราคาสูงและอายุการใช้งานสั้นกว่าแผงโซล่าร์เซลล์หากต้องการลงทุนเพื่อลดค่าไฟจะทำให้เวลาคืนทุนช้าลงระบบ ออน-ออฟกริด ไฮบริด On-Off Grid Hybrid

ระบบ ออน-ออฟกริด ไฮบริด solar cell ที่เป็นส่วนผสมระหว่างระบบ Off-Grid Hybrid On-Grid Hybrid และ Off-Grid Hybrid คือมีการใช้ไฟจากทั้งการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ และไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ ในกรณีที่แผงโซลาร์ผลิตกระแสไฟฟ้ามากเกินกว่าการใช้งาน แบตเตอรี่จะกักเก็บไฟ และสามารถดึงมาใช้ในช่วงเวลากลางคืน หรือในยามฉุกเฉิน เช่น ไฟตก ไฟดับ

ข้อดีของระบบ ออน-ออฟกริด ไฮบริด On-Off Grid Hybrid

- ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร เนื่องจากมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า)

- สามารถบริหารแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อให้ระบบใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดได้ เช่น ตอนกลางวันที่เป็นช่วง Peak ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าราคาแพงกว่า เราสามารถตั้งให้ระบบเน้นใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ก่อนใช้ไฟจากการไฟฟ้า เมื่อถึงเวลากลางคืนที่เป็นช่วง Off-Peak หรือช่วงเวลาที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าราคาถูกก็จะปล่อยให้มีการชาร์ตไฟฟ้าให้เต็มในแบตเตอรี่ด้วย เป็นต้น

- สามารถใช้ไฟได้ในช่วงเวลากลางคืน หรือในยามฉุกเฉิน เช่น ไฟตก ไฟดับเพราะสามารถจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ได้


ข้อด้อยของระบบ ออน-ออฟกริด ไฮบริด On-Off Grid Hybrid

- ส่วนประกอบ,อุปกรณ์และ ระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ใช้เงินลงทุนและมีค่าซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น (เมื่อเทียบกับ ระบบ ออนกริด ไฮบริด Hybrid)

- แบตเตอรี่มีราคาสูงและอายุการใช้งานสั้นกว่าแผงโซล่าร์เซลล์หากต้องการลงทุนเพื่อลดค่าไฟจะทำให้เวลาคืนทุนช้าลงระบบออน-กริด, ระบบออน-กริด ไฮบริด, ระบบ ออฟกริด, ระบบ ออฟกริด ไฮบริด และ ระบบ ออน-ออฟกริด ไฮบริด เหมาะกับผู้ใช้งานแบบใด?

ระบบ ออนกริด On-Grid

- ผู้ใช้งานที่ใช้ไฟฟ้าเยอะในเวลากลางวันและต้องการลดค่าไฟฟ้า

- ถ้าผลิตไฟได้เกินความต้องการใช้ในบ้าน สามารถขายไฟคืนเข้าระบบได้ (ต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า)


ระบบ ออนกริด ไฮบริด On-Grid Hybrid

- ผู้ใช้งานที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืน(กลางวันใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ กลางคืนสลับมาใช้ไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่)

ระบบ ออฟกริด Off-Grid

- ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ระบบจ่ายไฟของการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเช่น พื้นที่ห่างไกล ไร่นา บนเขาสูง โดยสามารถใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการผลิตกระแสไฟฟ้ารูปแบบอื่น เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมัน


ระบบ ออฟกริด ไฮบริด Off-Grid Hybrid

- ผู้ใช้งานที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืน(กลางวันใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ กลางคืนสลับมาใช้ไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่)

- ผู้ใช้งานที่ต้องแก้ปัญหาไฟตก ไฟดับ


ระบบ ออน-ออฟกริด ไฮบริด On-Off Grid Hybrid

- ผู้ใช้งานที่ใช้ไฟฟ้าเยอะในเวลากลางวันและต้องการลดค่าไฟฟ้า

- ผู้ใช้งานที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืน(กลางวันใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ กลางคืนสลับมาใช้ไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่)

- ผู้ใช้งานที่ต้องแก้ปัญหาไฟตก ไฟดับ

Comments


bottom of page