top of page

การคำนวนค่าไฟฟ้าการคำนวณค่าไฟฟ้า

ก่อนที่จะคำนวณค่าไฟฟ้า เราต้องรู้จักกับค่าและหน่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อน ดังนี้

1.Watt = วัตต์ คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้า

2.Kilowatt = KW = กิโลวัตต์คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ 1,000 W

3.Megawatt = MW = เมกกะวัตต์ คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ 1,000 KW หรือ 1,000,000 W

4.KW-hour = กิโลวัตต์-อาว์เออร์ คือหน่วยของการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า หรือที่เราเรียกกันว่า ยูนิต(Unit) หรือหน่วยนั่นเอง ซึ่งก็คือหน่วยของค่าไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าเก็บตังค์บ้านเรานี่แหละครับ ทีนี้มันมีที่มา หรือคำนวณมาจากอะไรมาดูกัน


พลังงานไฟฟ้า (ยูนิต หรือ KW-hour) = กำลังไฟฟ้า (KW) X เวลา (ชั่วโมง)

หรือ ถ้าคิดกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์ (W) ก็เอา 1,000 ไปหาร จะได้

พลังงานไฟฟ้า (ยูนิต หรือ KW-hour) = กำลังไฟฟ้า (W) X เวลา (ชั่วโมง) / 1,000
ตัวอย่างเช่น

1. พัดลมตั้งพื้นขนาด 16” ใช้กำลังไฟฟ้า 55 W เปิดนานต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้า

= 55 x 10 / 1,000 = 0.55 ยูนิต (หน่วย)

2. เตารีดไอน้ำ ใช้กำลังไฟฟ้า 1,800 W ใช้งาน 2 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้า

= 1,800 x 2 / 1,000 = 3.6 ยูนิต (หน่วย)

3. แอร์ 18,000 BTU ใช้กำลังไฟฟ้า 2,020 W เปิดนานต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้า

= 2,020 x 10 / 1,000 = 20.2 ยูนิต (หน่วย)โครงสร้างค่าไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร (ft) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)

ในส่วนของค่าไฟฟ้าฐาน เมื่อทราบค่าไฟฟ้าฐานแล้วก็สามารถไปหาค่า ft (เปลี่ยนทุก4เดือน) และ vat ได้ง่ายๆ

ค่าไฟฟ้าฐาน = จำนวนยูนิต X อัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วย

เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าเป็นเรทหรืออัตราก้าวหน้า หมายถึงถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ค่าไฟฟ้าต่อยูนิตจะต่ำ กว่าคนที่ใช้ พลังงานไฟฟ้าสูง อีกทั้งยังแบ่งย่อยเป็นประเภทการใช้งาน เราจึงมาดูเฉพาะที่เกี่ยวกับบ้านพักอาศัยอัตราปกติ คือถ้า แบ่งเป็น บ้านที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน และ บ้านที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ดูได้จากอัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่าสุด ปี 2558


ทีนี้เราลองมาคำนวณค่าไฟฟ้าจากจำนวนพลังงานไฟฟ้า โดยตั้งสมมติฐานว่าบ้านเราใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน

จากข้อ 1. พัดลมกินพลังงานไฟฟ้า 0.55 ยูนิต (เปิดพัดลม 10 ช.ม.) จะเสียค่าไฟฟ้า = 0.55 x 3.2484 = 1.78662 บาท

จากข้อ 2. เตารีดไอน้ำกินพลังงานไฟฟ้า 3.6 ยูนิต (รีดผ้านาน 2 ช.ม.) จะเสียค่าไฟฟ้า = 3.6 x 3.2484 = 11.69424 บาท

จากข้อ 3. แอร์กินพลังงานไฟฟ้า 20.2 ยูนิต (เปิดแอร์ 10 ช.ม.) จะเสียค่าไฟฟ้า = 20.2 x 3.2484 = 65.61768 บาท
Comments


bottom of page